Kasboek van uitgaven ten laste van de gemeente Vriezenveen opgemaakt door de weduwe scholtinne Claas Jansen Kruis armenkas januari 1740


*zie ook toelichting *
 
 
originele tekst gld. st. penn. datum hedendaagse vrije vertaling bedrag
1740 den 8 JanuW: an twe verbrande mannen geven uit munsterland met een addestatie 0 16 0 8-1-1740 aan twee verbrande mannen uit Münsterland met een attest gegeven: 0,80
             
den 12 an vrou geven de een addestatie dat haar goet alles verbrant was 12-1-1740 aan een vrouw gegeven wiens boedel verbrand was met een attest: 0,90
             
den 15 an twe slaven geven 0 11 0 15-1-1740 aan twee slaven gegeven: 0,55
             
den 16 an man uit almelo geven de een hand van sijn Excellentie hadde is 1 10 0 16-1-1740 aan een man uit Almelo gegeven die een hand van Zijne Excellentie had: 1,50
nog aan Reijsent man geven 0 4 0 nog aan een reiger gegeven: 0,20
 
© 2006 Erik Berkhof Amsterdam in samenwerking met Frans Harwig Hasselt. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl