Kasboek van uitgaven ten laste van de gemeente Vriezenveen opgemaakt door de weduwe scholtinne Claas Jansen Kruis armenkas december 1739


*zie ook toelichting *
 
 
originele tekst gld. st. penn. datum hedendaagse vrije vertaling bedrag
den Eersten desember bint hier 2 mannen gekoomen met een addetatie Van bremen van dan was dat haar door een kruittoeren veule huisen verbrant waaren daar an geven 1 17 0 1-12-1739 aan twee mannen gegeven uit Bremen met een attest dat door de ontploffing van een kruittoren veel huizen verbrand waren: 1,85
nog an arm Vrou geven de een reijspenkt versochte 0 2 0 aan een arme vrouw gegeven die om een reispenning vroeg: 0,10
             
den 4 dijto bint hier twe mannen gekomen uit het gerigte van oldensel met een addestaesie daar haar verleden meij haar huis en alles verbrant was daar an geven 1 0 0 4-12-1739 aan twee mannen gegeven uit het Gerigte Oldenzaal met een attest dat vorig jaar mei hun have en goed verbrand was: 1,00
             
den 7 is hier gekoomen een man van almelo met een hand van zijn Excellentie dat hij in armmoet was daar an geven 1 0 0 7-12-1739 aan een man uit Almelo gegeven die een hand van Zijne Excellentie had (getuigschrift?) dat hij in armoede verkeerde: 1,00
             
den 14 an arm man geven 0 4 0 14-12-1739 aan een arme man gegeven: 0,20
den 16 is hier gekoomen een vrou met een addestatie dat haar goet verkoft was daar an geven 0 10 0 16-12-1739 aan een vrouw gegeven wiens goederen verkocht waren: 0,50
             
den 19 is hier weer gekoomen een vrou uit Duisland met een addestatie dat haar alles was verbrant daar an geven 0 6 0 19-12-1739 aan een vrouw gegeven uit Duitsland met een attest dat haar huis en goed verbrand was: 0,30
nog weer an arm Vrou geven 0 4 0 nog aan een arme vrouw gegeven: 0,20
             
den 24 desember is hier een man van almelo van dan geweest de in armoet was daar an geven 0 8 0 24-12-1739 aan een man uit Almelo gegeven die in armoede verkeerde: 0,40
             
den 26 an twe slaven geven 0 10 0 26-12-1739 aan twee slaven gegeven: 0,50
nog an soldaet geven 0 6 0 aan een soldaat gegeven: 0,30
 
© 2006 Erik Berkhof Amsterdam in samenwerking met Frans Harwig Hasselt. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl