Kasboek van uitgaven ten laste van de gemeente Vriezenveen opgemaakt door de weduwe scholtinne Claas Jansen Kruis maart 1739


*zie ook toelichting *
 
 
originele tekst gld. st. penn. datum hedendaagse vrije vertaling bedrag
rekening tot laste van de gemeente van de Weed. Scholtinne Kruis als volg Kasboek van uitgaven ten laste van de gemeente Vriezenveen opgemaakt door de weduwe scholtinne Kruis
1739 den 11 meertis hebben hier de 4 Reekensluiden neffens de doijmine te samen weer geweest en de kerkmeester en Sestienen laaten hier an huis bij haar koomen om de boer Rekinge an haar voor te leesen het selve ook gedaen is doe hebben is doe hebben de Reckens luiden wat geeten en aan drank samen 5 10 0 11-3-1739 de 4 rekenmeesters en de domininee hebben hier voor het college van kerkmeesters en zestienen de boerekening voorgelezen de rekenmeesters hebben daarbij aan eten en drinken verteerd: 5,50
de kerkmeesters en sestienen samen verteert 2 5 0 de kerkmeesters en zestienen hebben genuttigd voor: 2,25
             
den 25 meert hebben de kerkmeester na olde gewonte de pas haaver op gehalt voor Zijn Excellentie en hier te samen met dragers en voorluiden wat geeten en drank te samen 4 0 0 25-3-1739 de kerkmeesters hebben naar oud gebruik de paashaver opgehaald voor Zijne Excellentie de heer van Almelo samen met de dragers en voorlieden hebben ze hier wat gegeten en gedronken voor een bedrag van : 4,00
             
den 27 dijto hebben wij an keijefeijjers betaelt de na huis Almelo sijn gestuert 1 15 0 27-3-1739 hebben wij aan Keijfeijers (dit moet een bijnaam zijn) betaald die naar Huize Almelo is gestuurd: 1,75
en an Jan Dries geven voor dat hij na older gewonte het gras lam en de eijyers na deventer bragte 1 10 0 hebben wij aan Jan Dries gegeven: zodat hij volgens oud gebruik het graslam (paaslam?) en de eieren in Deventer af kan leveren. 1,50
an keijfeijyers betaelt voor ontfanger 0 18 0 Aan Keijfeijers betaald voor de ontvanger (?): 0,90
nog de voorluiden gedronken die de haaver voor zijn Excellentie halden 0 6 0 de voorlieden die de haver voor de heer van Almelo op kwamen halen hebben hier gedronken: 0,30
             
den 30 pasmandag bint hier twe mannen uit Kloster an die Scholte bekent gemakt dat de scholmeester uit Kloster daer doot gevonden was daar het gerigte na toe toe geweest doe hier verteert 0 18 0 30-3-1739 Op paasmaandag zijn hier 2 mannen uit het Klooster van Sibculo gekomen met de mededeling dat de schoolmeester daar dood gevonden is. Bestuurders van het gerigt (kerkmeesters en zestienen?) hebben ter plekke poolshoogte genomen en daarna hebben zij hier geconsumeerd: 0,90
op dato den selven datum bint hier de Swooren gekoomen om hulpe te versoeken dat graaters wol was doorgebroken hier met de Swooren verteert hier an huis 1 2 0 De gezworenen zijn gekomen om hulp te vragen ?????????? met de gezworenen hier genuttigd voor een bedrag van: 1,10
             
en de Scholte betaelt voor het schuit leenen voor de gemeente en 1 0 0 de schout betaald voor het lenen van de schuit aan de gemeente 1,00
nog an keijijefeijers betaelt tot graseijijers die na het huis te almelo bint gestuert 1 12 0 nog aan Keijfeijers betaald voor graseieren die naar Huize Almelo zijn gebracht 1,60
 
© 2006 Erik Berkhof Amsterdam in samenwerking met Frans Harwig Hasselt. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl