Kasboek van uitgaven ten laste van de gemeente Vriezenveen opgemaakt door de weduwe scholtinne Claas Jansen Kruis april 1739


*zie ook toelichting *
 
 
originele tekst gld. st. penn. datum hedendaagse vrije vertaling bedrag
den 5 april bint hier de Sworen angekomen dat sij am Waater gingen 0 10 0 5-4-1739 zijn hier de Gezworenen aangekomen om de watergangen te inspecteren (?) 0,50
       
den 14 is de Scholte na almelo geweest bij Sijn Excellentie voor gemeente doe verteert 0 12 0 14-4-1739 is de schout naar de Heer van Almelo geweest voor de gemeente en heeft genuttigd 0,60
       
den 22 hebbe ik gedaen voor twe voor seent de in weeme hadden gebraght an gelt ?? 1 0 0 22-4-1739 heb ik gegeven aan twee ..........die naar de pastorie hebben gebracht aan geld 1,00
             
den 23 is hier de gemeente verboed geweest om gekoomijteerden te stellen na de verpagtinge an gestelt berent jansen berkhof albert jonker doe hier kerkmeesters en sestienen verteert 2 14 0 23-4-1739 de gemeente is bijeen geweest om gecommiteerden aan te stellen. Voor de "verpagting" is aangesteld Berent Jansen Berkhof en Albert Jonker, daarna hier nog genuttigd 2,70
             
den 24 is de Scholte met de gekommijteerden na deventer geweest voor de gemeente na de verpagtinge hier te saamen verteert en hier en weer omkoomen is ?? 3 12 0 24-4-1739 Is de schout met de gecommiteerden naar Deventer geweest voor de gemeente. Na de "verpagtinge" hebben zij hier samen genuttigd. ??? 3,60
en te deventer en onder wegens met procurator en sijn soon mede present geweest samen verteert en betaelt en parde verschouten an gelt is samen ???? 31 0 0 en te Deventer en onderweg met de procurator en zijn zoon die ook present waren, samen genuttigd en daarvoor betaald.Voor paarden ook een bedrag, maakt tesamen 31,00
             
den 28 dijto is de scholte met de geswoorne na de kerkke steege geweest om te beschouwen doe hier an huis en onder weegen verteert 0 19 0 28-4-1739 Is de schout met de gezworen naar de kerksteeg (?) geweest om toezicht te houden. Toen hier aan huis en onderweg genuttigd 0,95
             
den 30 is hier na older gewonte meij avont geholden en de geheele gemeente verbod geweest en kerkmeesters en sestienen en onse domijnij en procurator Harwig neffens de Zworen meede present geweest en na older gewonte de kuer geholden van de sestienen en gesworen na older gewonte doe hier verteert 15 kannen wijn is 9 0 0 30-4-1739 Is hier naar oude gewoonte meiavond gehouden in aanwezigheid van de hele gemeente de kerkmeesters, zestienen en onze dominee en de procurator Harwig en de gezworenen. Naar oud gebruik is hier de keur (verkiezing) gehouden van (?) de zestienen en gezworenen. 9,00
         
en an bier is 7 4 0 en aan bier 7,20
nog hebben hier twe van de bedienden van graff van Regteren geweest om voor Zijn Excellentie holt te haalen hier verteert in eeten en drankt 0 18 0 nog zijn hier twee bedienden van de Graaf van Regteren geweest om hout te halen. Zij hebben hier aan drank en eten genuttigd: 0,90
         
 
© 2006 Erik Berkhof Amsterdam in samenwerking met Frans Harwig Hasselt. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl