Kasboek van uitgaven ten laste van de gemeente Vriezenveen opgemaakt door de weduwe scholtinne Claas Jansen Kruis mei 1739


*zie ook toelichting *
 
 
originele tekst gld. st. penn. datum hedendaagse vrije vertaling bedrag
den eersten maij is hier an huis maij dagh geholden na older gewoonte de Scholtus kerkmeester en sestienen en procurator Herwigh en battelink en met twe waagens na almelo geweest om de Scholte te presenteerent onder weegens en te almelo verteert 2 9 0 1-5-1739 Hier aan huis is meidag gehouden. Naar oud gebruik zijn de schout, de kerkmeesters, het college van Zestienen en de procurators Herwigh en Battelink met twee wagens naar Almelo geweest om de schout voor te dragen. Onderweg en te Almelo genuttigd: 2,45
             
en de heer Rigter en de jonge bom met het geselschapt hier mede present gekoomen en al te saamen wat geeten stelle daar voor 13 0 0 de heer Rigter en de jonge Bom (bedoeld wordt de rentmeester Boom ) zijn hier ook gekomen en samen hebben we wat gegeten voor een bedrag van 13,00
22 kanne wijn is 13 4 0 22 kannen wijn: 13,20
en de heeren weer na almelo gebraght 0 15 0 vervolgens de heren weer naar Almelo teruggebracht. 0,75
an bier is 3 4 0 aan bier 3,20
an foesel laaten haalen voor 1 4 0 aan foezel (goedkope jenever) laten halen 1,20
en de voor luiden wat geeten 1 2 0 aan eten voor de voorluiden 1,10
en an drankt gehad voor 1 18 0 en aan drank 1,90
an haver gehad voor de peerde 1 8 0 aan haver voor de paarden 1,40
             
den 2 meij is den Jager fris hier gekoomen en twe haasen gebraght daar an na older gewonte an betaelt is: 1 13 0 2-5-1739 Jager Fris is hier gekomen om 2 hazen te brengen. Naar oud gebruik hiervoor betaald 1,65
bij verteert 0 10 0 voor consumpties 0,50
nog an de boode geven de na older gewonte de heer van munkes have (?) heeft versogt op de kermesse is 0 12 0 Nog aan de bode gegeven die naar oud gebruik de heer van Mennigjeshave of Munkjeshave (landhuis te Den Ham) heeft uitgenodigd voor de kermis: 0,60
             
den 4 dijto an de koes betaelt na older gewonte 5 0 0 4-5-1739 op 4 mei naar oud gebruik aan de koetsier betaald 5,00
en de koes peerde gekonsemeert drij mudde haaver voor betaalt 6 16 0 en de koetspaarden hebben 3 mud haver gegeten. Hiervoor betaald: 6,80
de voorman verteert diede koek holde 0 6 0 de opzichter die de koek heeft gehaald gegeven en 0,30
an de spuilluider geven die voor de damijstiken spullen 1 10 0 aan de spuilluider (marskramer?) voor de damasten spullen 1,50
en dijto hebben de de beeste tellers of opschrijvers hier verteert 0 4 0 4 mei hebben de beestentellers (voor de belasting) of registreerders hier genuttigd 0,20
             
den... bent hier twe bedienden van huis van almelo geweest verteert 0 15 0 ?-5-1739 op....... zijn hier 2 bedienden van Almelo geweest die hier genuttigd hebben 0,75
nog hebbe ik gekoft na older gewonte voor Zijn Excellentie 9 weers de wolle af is 18 0 0 verder heb ik nog gekocht naar oud gebruik voor de Heer van Almelo iets van wol (?) 18,00
             
den 20 meij bint hier verbod geweest de kerkmeester en sestienen over den sprinkhenst verteert 1 18 0 20-5-1739 20 mei zijn hier bijeen geweest het college van kerkmeesters en zestienen inzake de dekhengst (?), zij hebben toen genuttigd: 1,90
             
den 25 is hier de Jager Fris op de Jaght geweest an eeten en drankt 0 13 0 29-5-1739 de 29e is jager Fris op de jacht geweest hij heeft aan eten en drank genuttigd 0,65
             
den 31 meij bint hier gestuert van de heeren geduiputeerden 21 soldaten met drie weg wiesers een van ommen met een toe schrijven van de heeren om haar bij de Scholte te adresseren om de heidens te agterhaalen voor haar laaten haalen an foesel 0 16 0 31-5-1739 31 mei zijn hier ingekwartierd 21 soldaten van de provincie Overijssel met 3 gidsen met een schrijven van de heren Gedeputeerden voor de schout om de rovers (zwervers, kriminelen) te overmeesteren, voor hen heb ik foesel laten halen. 0,80
en hier an huis wat geeten te samen onder haer 25 sterkt stelle daar voor an eeten 7 10 0 hier thuis samen wat gegeten 7,50
10 vaane bier is 4 10 vanen bier (1 vaan is ca. 5 liter dus 50 liter!!!!) 4,00
voor de beijde affeseer en procurator geschonken 5 vlessen wijn is: 1 10 0 voor de procurator en beide officieren (?) of assesoren (?) 5 flessen wijn geschonken 1,50
             
en an tee en koffie kossemeert 0 15 0 en verder nog aan thee en koffie genuttigd 0,75
en battelink met wat volk om de kerkke heen te samen de kerkkesteege Bartelink heeft samen met wat volk rond de kerk een kerksteeg (gemeenschapsvergadering) gehouden
na booven geweest om de heidens naar boven geweest (het noorden) vanwege de rovers
het volk laaten haalen an foesel 0 10 0 aan foezel laten halen voor het volk 0,50
en hout geschorst (?) een vaane bier 0 8 0 ...........een vaan (ca. 5 liter) bier 0,40
an jan evers lucas geven van de hij (?) met de kommade na kloster genk 0 11 0 aan Jan Evers Lucas op de heide gegeven die met het kommando naar het klooster (Sibculo) gegaan is 0,55
en hier twe maal wat geeten 0 8 0 en hier twee keer wat gegeten 0,40
 
© 2006 Erik Berkhof Amsterdam in samenwerking met Frans Harwig Hasselt. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl