Kasboek van uitgaven ten laste van de gemeente Vriezenveen opgemaakt door de weduwe scholtinne Claas Jansen Kruis juni 1739


*zie ook toelichting *
 
 
originele tekst gld. st. penn. datum hedendaagse vrije vertaling bedrag
den eersten en tweden en derden juni bint hier twe van de affeseer (asseseer?) an huis geweest en hier acht maal wat geeten stelle 4 10 0 1-6-1739 op 1, 2 en 3 juni zijn de 2 officieren (of assesoren?) hier geweest, zij hebben hier 8 keer gegeten. 4,50
en gedronken ses kanne wijn 3 12 0 en gedronken 6 kannen wijn van 0,9 liter (NB een kanne was indertijd een inhoudsmaat van ongeveer 0,9 liter) 3,60
en aght kanne bier is 0 16 0 en 8 kannen bier van 0,9 liter 0,80
en van slapen en koffij en tee en foesel te samen 2 10 0 en logies, koffie, thee en foezel 2,50
nog de soldaaten laaten haalen doe zij van de herders jaght kwamen an foesel 0 8 0 nog voor de soldaten aan foezel laten halen nadat zij terug waren gekomen van de jacht op de bende 0,40
en an de toetes kobes geven de met de kommandie haar de weg weest na de broenehaar en na klooster 0 10 0 aan Toetes Kobes gegeven die de commandant van de soldaten de weg had gewezen naar Bruinehaar en het klooster van Sibculo 0,50
nog an twe espressen geven die na geesteren zijn geweest om te hooren of de heidens daar nog waaren 0 10 0 nog aan twee boodschappers gegeven voor hun reis naar Geesteren om te informeren of de dievenbende daar nog was 0,50
nog heeft de scholte met den affeseer(asseseer?) na huis van almelo geweest om te hooren ofte de kommande maar weer sou vertrekken doe onder weegen en te almelo verteert 0 19 0 Verder is de schout nog met de officieren (of assessoren?) naar Huize Almelo geweest om te horen of de soldaten niet weer konden vertrekken. Daarbij is onderweg en in Almelo genuttigd voor: 0,95
             
den 3 junij heeft de Graaff van Regteren laaten visschen op de blanke meer daar over gekonsemeert an eten en drank samen 7 10 0 3-6-1739 Op 3 juni is voor de Graaf van Regteren gevist op de Blanke Meer, daarbij is genuttigd aan eten en drank: 7,50
den selven datum bint hier gekoomen twe graaffen de hier van nordewegen en de fraa Johan lodewick en hier wat geeten en an wijn konsemeert samen: 4 12 0 Op dezelfde dag is Johan Lodewijk (van Regteren) nog met twee graven langsgekomen uit Noorwegen met hun vrouwen (?) zij hebben hier wat gegeten en wijn gedronken: 4,60
en snagtens hier gebleven an koffij en anders 1 5 0 en hier overnacht verder nog aan koffie en overige zaken. 1,25
en voor de Graaven gestuert op visschen 4 vlessen wijn 1 0 0 voor de graven om mee te nemen om uit vissen te gaan, 4 flessen wijn 1,00
             
den 11 en 12 junij heeft de scholte met de gesworen met de gemeente na paterswal geweest doe hier an huis te samen verteert 0 18 0 11-6-1739 11 en 12 junie is de schout met de gezworenen met de gemeente (gezinshoofden?) naar de Paterswal geweest daarna hier aan huis genuttigd : 0,90
             
den 14 junij bint hier verbod geweest de kerkmeesters en sestienen weegen sake van de gemeente verteert 1 14 0 14-6-1739 14 juni zijn hier bijeen geweest het college van kerkmeesters en zestienen voor de zaak van de gemeente. Zij hebben genuttigd voor: 1,70
             
den 18 dijto is de brant spuite gepresenteert en wanders hier geweest van almelo en hier an huis wat geeten en drankt 1 5 0 18-6-1739 18 juni is de brandspuit gepresenteerd en is de heer Waanders uit Almelo hier geweest. Hier aan huis is wat gegeten en gedronken: 1,25
nog hebben de brantmeester hier an huis bij hem geweest en te samen gedronken 12 kannen bier 1 4 0 Ook zijn de brandmeesters gekomen om de heer Waanders te spreken, samen hebben ze 12 kannen bier (ca. 12 liter) gedronken. (NB het lijkt erop dat de heer Waanders uit Almelo de brandspuit voor Vriezenveen heeft geleverd) 1,20
an de brandmeesters geven tot smeren tot de speuite 1 2 0 aan de brandmeesters geld gegeven voor de aanschaf van smeermiddel van de brandspuit: 1,10
             
den 23 en 24 junij heeft de scholte na older gewonte met een wagen na almelo geweest om voor Zijn Excelltie de boeter paght te ontfangen an het huis van haast (??) met zijn bijhebbende voor den halfscheit en betaelt vert. 7 0 0 23-6-1739 de 23e en 24e juni is de schout naar oud gebruik met een wagen naar Almelo geweest om voor Zijne Excellentie (de heer van Almelo) de boterpacht te ontvangen ????? (NB: halfscheit is halverwege of de helft; mogelijk werd er halverwege het jaar al een aanbetaling van de boterpacht gedaan door de Vriezenveners?); genuttigd: 7,00
en hier an huis en onder weegen samen verteert 1 4 0 en onderweg nog samen opgemaakt 1,20
 
© 2006 Erik Berkhof Amsterdam in samenwerking met Frans Harwig Hasselt. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl