Kasboek van uitgaven ten laste van de gemeente Vriezenveen opgemaakt door de weduwe scholtinne Claas Jansen Kruis maart 1740


*zie ook toelichting *
 
 
originele tekst gld. st. penn. datum hedendaagse vrije vertaling bedrag
den 3 maart bint hier de kerkmeesters en sestienen met de geheele gemeente verbod geweest om de Rekensluiden an te stellen daar toe angestelt de kerkmeester berent jansen berkhof en jan hendrik schurman en fredrik feijijer en kerkmeester jan evert man doe hier te samen verteert 2 17 0 3-3-1740 Bijeenkomst van kerkmeesters en zestienen met de gehele gemeente om de rekenmeesters aan te stellen. Daartoe zijn aangesteld de kerkmeester Berent Jansen Berkhof, Jan Hendrik Schuurman, Fredrik Feijer en de kerkmeester Jan Evertman. Bij deze bijeenkomst genuttigd: 2,85
             
den 5 meert hebben hier de Reekens luijden geseten te samen verteert an eeten en drank is 4 3 0 5-3-1740 Op 5 maart hebben de rekenmeesters hier vertoefd en aan eten en drank geconsumeerd: 4,15
             
den 6 dijto bint hier de Reekensluiden weer geseeten gekonsemeert is 4 2 0 6-3-1740 Op 6 maart hebben de rekenmeesters hier opnieuw gezeten en daarbij geconsumeerd: 4,10
             
den 7 is weer een Expresse na de scholte na ommen geweest daar an geven is 0 8 0 7-3-1740 Op 7 maart is weer een bode naar de schout van Ommen gestuurd, kosten: 0,40
             
den 8 meert bint hier de Reekens luiden weer geseeten verteert is 4 16 0 8-3-1740 Op 8 maart zijn de rekenmeesters hier weer geweest toen genuttigd: 4,80
             
den 9 dijto bint hier weer geseten an eeten drank konsemeert 4 10 0 9-3-1740 Op 9 maart dito, aan eten en drank 4,50
             
den 10 bintse hier te samen weer geseeten ende de doemijnie mede present geweest doe samen gekonsemeert an eeten en drank 5 18 0 10-3-1740 Op 10 maart dito, maar dit keer ook in aanwezigheid van de dominee. Aan eten en drank: 5,90
             
den 11 dijto de rekens luiden weer om het gedag (?) om te schrijven an eeten en drankt 4 15 0 11-3-1740 Op 11 maart dito ..........aan eten en drank 4,75
             
den 13 maart heeft de Scholte laaten verbooden de kerkmeester en sestienen over saake van dat boeweijten land dat van de hammer was begruppet daar met haar over gesproken hoe dat men daar meede sou maaker sou doe verteert 2 14 0 13-3-1740 Op 13 maart heeft de schout het college van kerkmeesters en zestienen ontboden inzake de kwestie van het boekweitland dat door de Hammenaren was gecultiveerd. Op deze bijeenkomst geconsumeerd: 2,70
 
© 2006 Erik Berkhof Amsterdam in samenwerking met Frans Harwig Hasselt. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl