Kasboek van uitgaven ten laste van de gemeente Vriezenveen opgemaakt door de weduwe scholtinne Claas Jansen Kruis februari 1740


*zie ook toelichting *
 
 
originele tekst gld. st. penn. datum hedendaagse vrije vertaling bedrag
den eersten feb: bint hier de leuis dan gekoomen die na older gewonte op kerstiet en niuiwe (?) Jaar hebben geluit te saamen hier verteert 4 0 0 1-2-1740 Op de 1e februari zijn hier de lieden langs die naar oud gebruik hier op Kerst en Nieuw Jaar een glaasje hebben geklonken (NB wel een beetje laat om dit pas op 1 februari te doen!) 4,00
             
den 2 dijto bint hier de Jagers onder haar twe van huis van almelo op de Jaght geweest hier getwen dronken 1 4 0 2-2-1740 Op 2 februari zijn hier 2 jagers van Huize Almelo op de jacht langs geweest en hebben hier wat gedronken. 1,20
             
den 10 februW bint hier verbod geweest de kermeesters en sestienen met de gemeente om na older gewonte om an te setten de hooft gelt setters en geslaght setters tot hooftgelt setters an gestelt albert jonker en jan prinsen en jan euben en egbert bemer en jan ten cate en tot geslaght setters jan jansen berkhof en hindrik feijer doe verteert 3 10 0 10-2-1740 Op de 10e februari is het college van kerkmeesters en zestienen weer bijeen geweest met de gemeente (gezinshoofden?) om te benoemen de hoofdgeldsetters en geslachtsetters (degenene die de hoogte van de hoofdgeldbelasting en belasting op het geslacht moesten vaststellen). Tot hoofdgeldsetters zijn aangesteld: Albert Jonker, Jan Prinsen, Jan Euben, Egbert Bemer en Jan ten Cate. Tot geslachtsetters zijn benoemd Jan Jansen Berkhof, Hindrik Evertman, Jan Prinsen en Hindrik Feijer. We hebben toen gezamenlijk geconsumeerd: 3,50
             
den 11 is hier de bouwmeester van huis van almelo gekoomen met een wagen met sestien schepel rogge om de hier te laaten maalen daar geen wint en was voor maalen geven 1 12 0 11-2-1740 Op de11e is de bouwmeester van Huize Almelo hier geweest met een wagen met 16 schepel rogge om deze hier te laten malen aangezien er geen wind was Voor het malen betaald: 1,60
onder haar twe wat geten en dronken 0 12 0 ze hebben met twee man hier wat gegeten en gedronken: 0,60
             
den 12 bint hier de vier geslaght setters om gaen en op schreven wat geeten en gedronken 2 10 0 12-2-1740 Op de 12e zijn de geslachtsetters hier geweest om de belastingrekening vast te stellen, daarbij is door de heren wat gegeten en gedronken 2,50
is de Scholte met de kerkmeester na dat bover veene geweest om in ogen schin te nemen hoe veer dat de hammer wel in onse heerlikheid in gegrupt hadden doe hier wat getwen dronken en verschoten 1 15 0 Ook op de 12e is de schout naar het "Bover veene" geweest om in ogenschouw te nemen hoe ver de Hammers met hun ontginningsdrift in onze Heerlijkheid waren doorgedrongen. Daarbij hier wat gedronken: 1,75
nog an otto zwan betaelt voor dat de glasen gemaakt hadden in de kerke en schulle volgens quitantie 2 4 0 Nog aan Otto Zwan betaald vanwege de reparatie van de kerkramen: schulden volgens rekening 2,20
in februW. betaelt voor een jaer koeranten gelt dat altijt van de gemeente is weer te goede gedaen is 7 10 0 In februari betaald voor een jaar kasgeld dat altijd door de gemeente vergoed wordt 7,50
             
den 15 februW: bint hier de hooftgelt en geslaght setters te saamen geseeten doe hier verteert in eeten en drankt te saamen 8 10 0 15-2-1740 Op de 15e februari zijn de hoofdgeld en geslachtsetters hier bijeen geweest en hebben hier gegeten en gedronken 8,50
             
den 16 februw: bint hier de selve weer geweest doe hier te samen weer verteert in eeten en drankt 8 3 0 16-2-1740 Op de 16e februari zijn hier de hoofdgeldstters en geslachtsetters weer geweest en hebben aan eten en drinken geconsumeerd 8,15
             
den 17 bint hier de hooftgeltsetters hier weer geseeten en geeten en dranken 3 16 0 17-2-1740 Op de 17e februari zijn de hoofdgeldsetters opnieuw hier geweest aan eten en drank: 3,80
             
den 20 hebben de koetellers te samen de beesten getelt doe hier onder haar sessen wat geeten en gedronken is 3 10 0 20-2-1740 Op 20 februari hebben de koetellers samen de beesten geteld, daara hebben ze met hun zessen hier gegeten en gedronken 3,50
             
den 25 dijto is de scholte met twe Kerkmeester na almelo geweest bij Zijn Excellentie over dat boekweijten land doe verteert te almelo en onder weegens samen 0 11 0 25-2-1740 Vanwege de Hammer boekweitkwestie is de schout met de kerkmeesters naar de heer van Almelo geweest. Daarbij is onderweg en in Almelo aan consumpties uitgegeven: 0,55
de Scholte een expresse na de scholte van ommen gestuert om de konschappen te hebben welke in den ham voor de gemeente zijn beleijtt(?) daaran geven 0 10 0 Op dezelfde dag heeft de schout een bode naar Ommen gestuurd om de Ommenaren te informeren inzake het standpunt van Vriezenveen in de "Hammer boekweitkwestie". (NB Den Ham viel onder het gericht Ommen) 0,50
 
© 2006 Erik Berkhof Amsterdam in samenwerking met Frans Harwig Hasselt. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl