Kasboek van uitgaven ten laste van de gemeente Vriezenveen opgemaakt door de weduwe scholtinne Claas Jansen Kruis januari 1740


*zie ook toelichting *
 
 
originele tekst gld. st. penn. datum hedendaagse vrije vertaling bedrag
den 1 jannuiwarij hebben de domesteken van huis van almelo na older gewonte nie Jaer koomen wenschen daar an geven 4 0 0 1-1-1740 Op 1 januari zijn de "domestieken" (huishoudelijk personeel) van Huize Almelo naar oud gebruik hier nieuwjaar komen wensen, aan hen gegeven: 4,00
             
den 4 januiwarij bint hier de omschrivers weer geseten verteert an eeten en drank 4 7 0 4-1-1740 Op 4 januari zijn de landerijen opschrijvers hier weer bij elkaar geweest en hebben aan eten en drank genuttigd: 4,35
             
den 5 janui: bintse hier te samen weer geweest in eeten en drankt is 3 18 0 5-1-1740 op 5 januari zijn ze hier weer geweest, toen is aan eten en drank genuttigd 3,90
             
den 6 jannuiw: bint hier gekoomen twe Jagers van zijn Excellentie op de Jagt verteert in eeten en drankt 1 16 0 6-1-1740 Op 6 januari zijn hier gekomen 2 jagers van Zijne Excellentie om te jagen, ze hebben hier gegeten en gedronken 1,80
             
den 7 hier snagten hier gebleven en geeten en dronken 2 3 0 7-1-1740 verder hebben ze hier op 7 januari nog overnacht en weer gegeten en gedronken 2,15
             
den 12 bint hier kerkmeesters en sestienen verbod geweest weegens saeke van de gemeente doe verteert 1 9 0 12-1-1740 Op 12 januari zijn hier geweest het college van kerkmeesters en zestienen voor gemeentezaken daarbij gezamenlijk genuttigd 1,45
en een hast (?) na den ontfanger gesteurt voor vraght betaelt 0 5 0 een last (?) naar de ontvanger gestuurd en voor vracht betaald 0,25
een schrift boek ontboden na older gewonte van jaer 1739 het welke altijt van de gemeente wort betaelt is 2 18 0 een schriftboek van het jaar 1739 ontboden (?) naar oud gebruik door de gemeentekas betaald 2,90
voor vraght betaelt 0 4 0 voor vracht betaald 0,20
             
den 22 jannuiw: heeft de Scholte en de kerkM: te samen na almelo geweest bij Excellentie over dat van de westerveene dat van de hamme was begruppet om de graaff daar over te spreken op wat wijse dat men daar sou teegen te almelo en onder weegen te saamen verteert 1 15 0 22-1-1740 Op de 22e januari zijn de schout en de kerkmeesters samen naar Zijne Excellentie de heer van Almelo geweest om over de problemen van het Westerveen te praten dat door de Hammenaren (mensen uit Den Ham) is gecultiveerd en wat hier tegen te doen. Onderweg en in Almelo geconsumeerd 1,75
nog hebben de kerkmeester hier verbod geweest weegen sake van de gemeente doe verteert 0 16 0 Ook zijn de kerkmeesters hier nog bijeen geweest om gemeentezaken door te praten. Toen genuttigd: 0,80
nog van te vooren den 16 desember hebben wij weer betaelt an arentenes (?) om dat hier soo slegten betaellinge is volgens quitanties 6 0 0 Nog vooruit betaald aan Arendsen (?) vanwege betalingsachterstand op kwitantie betaald: 6,00
             
den 27 bint hier verbod geweest de kerkmeester en sestiene om een kerkensprake na den ham te stuiren van dat veene doe te samen hier verteert is 2 14 0 27-1-1740 Op de 27e zijn hier bijeen geweest het college van kerkmeesters en zestienen om een kerkespraak (in dit verband een bestuurlijke order?) naar Den Ham te sturen vanwege de Westerveenkwestie. Toen samen geconsumeerd: 2,70
             
den 29 is daar een Expresse na den ham geweest met een kerken sprake weegen dat de hammers al te veer in onse Heerlik heid met gruippen boekweijten hadden geweest daar an geven voor gants en afplublijkenen (?) en per Relas orders de kerken sprake 0 14 0 29-1-1740 De 29e is een bode naar Den Ham gestuurd met een kerkespraak (bestuurlijke order?) dat de Hammenaren te ver zijn gegaan in hun ontginningsijver voor de boekweitteelt op het grondgebied van de Heerlijkheid van Vriezenveen. Aan de bode hiervoor betaald: 0,75
 
© 2006 Erik Berkhof Amsterdam in samenwerking met Frans Harwig Hasselt. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl