Kasboek van uitgaven ten laste van de gemeente Vriezenveen opgemaakt door de weduwe scholtinne Claas Jansen Kruis december 1739


*zie ook toelichting *
 
 
originele tekst gld. st. penn. datum hedendaagse vrije vertaling bedrag
1739 den 3 desember is hier de rentmeester boem gekoomen met orde van de Graaff van Regteren om albert battels in apperentie te nemen daar op is de Scholte met gerigte en dienhers daar twe maal na toe geweest daar te samen o(?) verteert 1 18 0 3-12-1739 Op de 3e december 1739 is rentmeester Boom gekomen met een order van de Graaf van Rechteren om Albert Bartels gevangen te nemen. Vanwege deze kwestie is de schout met gerichtsdienaren twee keer naar Almelo geweest, aan consumpties besteed: 1,90
             
den 12 is de scholte na almelo geweest voor de gemeente bij zijn Excellento verteert 0 7 0 12-12-1739 Op de 12e is de schout voor gemeentezaken bij Zijne Excellentie geweest en heeft aan consumpties besteed: 0,35
             
den 14 bint hier ontbooden de kerkmeester en sestienen weegenes sake van de gemeente 0 14 0 14-12-1739 Op de 14e zijn hier onttboden de kerkmeesters en zestienen voor gemeentezaken. 0,70
             
den 17 is hier gekoomen Graaff leopol met jongen heer van munkes haave met boem en procurator meede present met vier bij hebbende bedinder te samen op de Jaght geweest en hier snaghtens gebleven en drij maal geeten met haar tijenden is 7 10 0 17-12-1739 Op de 17e zijn hier geweest om te jagen: graaf Leopold met de heer van Munkeshaave de heer (rentmeester) Boom, de procurator en vier bedienden. Ze hebben hier ook overnacht en hebben hier 3 maal met z'n tienen gegeten 7,50
             
en konsemeert 11 kanne wijn 6 12 0 daarbij gedronken 11 kannen wijn 6,60
den 15 kan bier is 1 10 0 15 kannen bier 1,50
en an foesel laeten haalen 0 12 0 aan jenever laten halen 0,60
en hir drij peerden geweest an haver en hoij voor 1 18 0 aan haver en hooi voor de paarden 1,90
voor de graaff een bode na almelo
gestuert bij avont an geven 0 6 0 s-avonds voor de graaf een bode naar Almelo gestuurd kosten hiervan: 0,30
en an koffij en tee en anders 0 15 0 en voor koffie, thee en andere zaken was ik kwijt: 0,75
             
den 19 heeft de scholte de kerkmeester en sestienen ontbooden om met haar te spreeken oft de haaver voor Zijn Excellentie sou opgehalt worden om dat het van jaer een sleg gewas was en te samen afgesproken om Zijn Excellentie te versoeken dat se niet van jaer mogte op gehalt worden daar na toe gegaan berent jansen berkhof en jan ten cate doe hier verteert 2 8 0 19-12-1739 Op de 19e heeft de schout het college van kerkmeesters en zestienen ontboden om over de haverpacht te spreken welke aan de heer van Almelo betaald moet worden. Vanwege de slechte oogst dit jaar is besloten dat Berend Jansen Berkhof en Jan ten Cate aan Zijne Excellentie zullen verzoeken om de haverpacht voor de Vriezenveners dit jaar te pardoneren. Tijdens de vergadering is hier geconsumeerd: 2,40
             
den 22 desember heeft de scholte laaten ontbieden de tarseteurs (?) van den duijsenpenkt om an haar bekent te maaken dat het Register van den Edelmogende was weer versteurt om te ontfangen van jaer 1738 hier verteert 1 3 0 22-12-1739 Op de 22e december heeft de schout de taxateurs van de duizendpenning (belasting op vermogen) ontboden om aan hen mee te delen dat het register van de Edelmogende weer ontvangen (?) was voor de belastingvaststelling van 1738. gezamenlijk geconsumeerd: 1,15
             
den 23 dijto is hier de gemeente weer verbod geweest om met haar te spreken after een omme schrijvinge weer sou weesen van de landerien dat van kerkM: en sestienen is goet gevonden daar toe an gestelt de karkmeester gerrit berkhoff en hendrik evert man en jan prinsen en kerkM: jan ten cate doe te samen hier verteert 2 8 0 23-12-1739 De 23e is de gemeente hier bijeen geweest om een nieuwe opmeting van landerijen te bespreken. Het college van kerkmeesters en zestienen hebben hieraan hun goedkeuring gegeven. Tot opmeters zijn aangesteld de kerkmeester Gerrit Berkhoff, Hendrik Evertman, Jan Prinsen en de kerkmeester Jan ten Cate. gezamenlijk hier genuttigd: 2,40
nog heeft de scholte met battelink met nog vijf addestentie te samen hier boeven achter land geweest datter vremde jagers gingen jagen hier en de heerlijkheid omde te vangen doe verteert op ende er betaelt 1 5 0 Nog is de schout met Bartelink (procurator) en nog vijf helpers achter boeven aan geweest die illegaal in de Heerlijkheid van Vriezenveen zouden hebben gejaagd; gezamenlijk genuttigd 1,25
             
den 24 bint hier geseeten de tarseteurs (?) van den duisenpenkt ende te samen na gesien en uitgerekent en hier geeten en verteert 3 10 0 25-12-1739 De 25e zijn hier de taxateurs van de duizendpenning geweest, ze hebben de registers gecontroleerd en uitgerekend. Hierbij aan eten en consumpties: 3,50
             
den 26 desember an den arm jaeger bos wander gedaen volgens een olt gebruick alle drij jaer een pije is 3 1/2 elle voor 18 st. de elle is 3 3 0 26-12-1739 Op de 26e december aan de armenjager van Vriezenveen Waander Bos gegeven, naar oud gebruik elke drie jaar een mantel (?) hiervoor 3 el stof van 18 stuivers is: 3,15
             
den 28 desember bint hier an huis geseten de om schrijvers van de landerien de verkoft waeren eijder op het sijene te brengen en hier te samen geeten en dronken 4 17 0 28-12-1739 Op 28 december zijn hier bijeen geweest de opschrijvers van de landerijen die verkocht zijn...........(?) Hier met elkaar gegeten en gedronken 4,85
             
den 29 te samen weer geseten verteert en eeten en drankt 4 0 0 29-12-1739 Op de 29e opnieuw bijeen geweest en toen aan eten en drinken geconsumeerd: 4,00
             
den 30 dijto weer geseten verteert an eeten en drankt is 5 3 0 30-12-1739 De 30 opnieuw bijeen geweest en aan eten en drank genuttigd: 5,15
             
den 31 hebbense hier te samen weer geseeten an eeten en drankt is 3 17 0 31-12-1739 De 31 opnieuw bijeen en daarbij gegeten en gedronken: 3,85
 
© 2006 Erik Berkhof Amsterdam in samenwerking met Frans Harwig Hasselt. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl