Kasboek van uitgaven ten laste van de gemeente Vriezenveen opgemaakt door de weduwe scholtinne Claas Jansen Kruis november 1739


*zie ook toelichting *
 
 
originele tekst gld. st. penn. datum hedendaagse vrije vertaling bedrag
den 4 november na older gewoente an hermen de diener voor een schuit vol torf is 2 5 0 4-11-1739 De 4e november naar oud gebruik aan Hermen de Diener voor een schuit vol turf betaald: 2,25
nog aan hem gedaen voor plakkaten brengen na older gewonte 2 0 0 nog aan hem betaald voor het brengen van plakkaten (publicaties?) naar oud gebruik: 2,00
             
den 7 november is hier de jonge Graaff van Regteren op de Jaght gekoomen met drij bedijende bij hem en met haar vijfden wat geten is 2 0 0 7-11-1739 Op de 7e november is de jonge graaf van Rechteren hier gekomen om te jagen, samen met 3 bedienden met hun vijfen (?) hebben ze hier wat gegeten 2,00
en gedronken 3 1/2 kanne wijn 1 19 0 en 3 1/2 kan wijn gedronken 1,95
en an bijer gedronken voor 0 10 0 en aan brier gedronken voor 0,50
en an foesel voor haer laten haalen 0 4 0 en aan jenever laten halen 0,20
voor de paerde konsemeert an haaver 0 16 0 voor de paarden aan haver 0,80
en hebben de tijmmer luijden de an toeren warken hier drij maal geweest om te hoeren dat haar nog holt mankeerden doe gedronken eijder voor 0 6 0 Zijn de timmerlieden, die aan de kerktoren werken, hier 3 keer geweest om te zeggen dat er te weinig hout was, toen is er gedronken voor 0,30
             
den 20 heeft den Scholte betaelt met den boijker dat daar voor de gemeente geholpen was tot den tooren en den weg gemaakt samen 1 5 0 20-11-1739 De 20e heeft de schout de "boijker" betaald in verband met reparatie van de kerktoren en de weg naar de kerk 1,25
             
21 is de Scholte na almelo geweest voor de gemeente bij sijn Excellentie verteer 0 11 0 21-11-1739 Op de 21e is de schout voor gemeentezaken naar de heer van Almelo geweest, genuttigd 0,55
nog hebben de beestetellers te samen omme gegaan om na te zijn doe hier an huis wat geten en dronken is 3 3 0 Op dezelfde dag hebben de beestentellers voor de belasting hun werk gedaan, waarna ze hier aan huis wat hebben gegeten en gedronken 3,15
de Scholte betaelt voor kalk die tot den tooren is gebruik an jan ter houves tot almelo 1 16 0 De schout betaald voor kalk voor de kerktoren; de kalk is betrokken van Jan ter Houves te Almelo. 1,80
             
den 24 is hier gekoomen de Graaff leopol met een vremt heer van vollenhoeve met twe Jaegers en de koesseer te samen op de Jaght geweest hier met haar sessen geten is 3 0 0 24-11-1739 De 24e is hier langs geweest graaf Leopold met een vreemdeling van Vollenhove. Ze waren vergezeld van 2 jagers en een koetsier en zijn hier op jacht geweest. Ze hebben hier met zes man gegeten, 3,00
en gedronken 5 kanne wijn 3 0 0 daarbij hebben ze 5 kannen wijn gedronken 3,00
drij kanne bier is 0 6 0 drie kannen bier 0,30
voor de paerde gehad an haver 0 16 0 en voor de paarden aan haver 0,80
             
30 de Scholte nog weer verscholten met den boijker datte daar debet was van den tooren 0 15 0 30-11-1739 Op de 30e is de schout bij 'de boijker" geweest en heeft hem geld gedaan voor extra kosten voor de reparatie aan de kerktoren: 0,75
 
© 2006 Erik Berkhof Amsterdam in samenwerking met Frans Harwig Hasselt. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl