Kasboek van uitgaven ten laste van de gemeente Vriezenveen opgemaakt door de weduwe scholtinne Claas Jansen Kruis oktober 1739


*zie ook toelichting *
 
 
originele tekst gld. st. penn. datum hedendaagse vrije vertaling bedrag
den 11 october heeft de Scholte de kerkM: en sestenen laaten ontbieden bij den tooren met den boijker verteert te samen 0 13 0 11-10-1739 de 11e oktober heeft de schout het college van kerkmeesters en zetienen bij de kerktoren ontboden, toen met de "boijker" (?) genuttigd (mogelijk is boijker bijker hetgeen imker betekent; in deze context zou het woord mogelijk ook timmerman kunnen betekenen) 0,65
             
den 12 dijto de kerkmeesters over de selve sake hier an huis geweest om steen en kalke te laten ontbijeden verteert 0 16 0 12-10-1739 de 12e oktober zijn de kerkmeesters inzake dezelfde kwestie hier aan huis geweest om een bestelling te plaatsen voor steen en kalk (voor de kerktoren) toen genuttigd 0,80
             
den 14 gedaen an gelt tot de stiederslot aen toeren 5 2 14-10-1739 de 14e betaald voor een slot voor de kerktoren 5,10
             
den 15 heeft de Scholte betaelt met den boijker an foesel die het holt onder den tooren geholpen hadden 0 9 0 15-10-1739 de 15e heeft de schout aan de "boijker" voor jenever betaald omdat deze het timmerhout onder de kerktoren had gebracht 0,45
             
den 19 is hier gekoomen de Graaff leopol met vier bedeinden te samen op de Jaght geweest hier wat geten is 2 10 0 19-10-1739 de 19e is hier graaf leopold met vier bedienden op jacht geweest zij hebben hier gegeten 2,50
en ses mengelen wijn is 1 16 0 en aan wijn gedronken 6 mengelen wijn (1 mengel = ca. 1 liter) 1,80
an foesel laaten halen 0 6 0 aan jenever laten halen 0,30
de voor man gehadt an haver voor peerde 0 10 0 aan de voorman gegeven aan haver voor de paarden 0,50
an bier is 0 6 0 aan bier is opgegaan voor 0,30
             
den 25 bint hier twe van de graeff van Regteren sijn Jagers op de Jaght geweest en hier snaghten gebleven drij mael geeten is 0 18 0 25-10-1739 De 25e zijn hier 2 jagers langs geweest van de Graaf van Rechteren. Zij hebben hier overnacht en drie keer gegeten 0,90
en aan drank konsemeert 0 16 0 aan drank hebben zij genuttigd 0,80
 
© 2006 Erik Berkhof Amsterdam in samenwerking met Frans Harwig Hasselt. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl