Kasboek van uitgaven ten laste van de gemeente Vriezenveen opgemaakt door de weduwe scholtinne Claas Jansen Kruis september 1739


*zie ook toelichting *
 
 
originele tekst gld. st. penn. datum hedendaagse vrije vertaling bedrag
den 1 september is hier gekoomen de Graaff leopol met ses knegten om na kloster op de Jaght geweest en daar snaghtens gebleven en haar an gedrangte na toe gestuert en wijn en foesel 1 15 0 1-9-1739 Op 1 september is graaf Leopold met 6 knechten langs geweest. Ze zijn op jacht geweest en hebben in het klooster van Sibculo geslapen. Aan hen bezorgd aan drank, te weten wijn en jenever: 1,75
             
den 2 bintse hir te samen weer gekomen en hier te samen stelle voor eeten 3 17 0 2-9-1739 de 2e zijn zijn ze hier weer langsgekomen ze hebben hier gegeten 3,85
4 kanne wijn 2 8 0 4 kannen wijn gedronken 2,40
en an bier 0 16 0 en aan bier is opgegaan 0,40
an foesel laaten haalen 0 6 0 verder nog aan jenever laten halen 0,30
an haaver voor de peerde 0 16 0 aan haver voor de paarden 0,80
             
den 3 dijto geven voor wagen vrag van Klassins 3 3 0 3-9-1739 Op de 3e kosten gemaakt voor transport van goederen met een wagen van Klaasens 3,15
             
den 9 september hebben de kerkmeester na older gewonte de haaver voor Zijn Excellentie op gehaalt met dragers en voormannen verteert 4 0 0 9-9-1739 Op de 9e september hebben de kerkmeesters naar oud gebruik de haver voor Zijne Excellentie opgehaald met dragers en voormannen. Zij hebben hier genuttigd voor een bedrag van: 4,00
             
den 11 September is hier gekoomen een Excuteur van den ontfangen op jaer 1738 soo dat daar tot nu toe weijnigh was op ontfangen ontfangen daar an betaelt volgens quitantie 8 0 0 11-9-1739 Op de 11e september is hier langs geweest de Executeur van de belastingontvangsten over het jaar 1738 vanwege een door hem vastgesteld tekort. Daarop nog een nabetaling gedaan: 8,00
             
den 16 September is hier de (scholte doorgestreept) de gemeente verbodt geweest met kerkM: en sestienen om de beke te ruimen doe verteert 1 14 0 16-9-1739 Op de 16e zijn het college van kerkmeesters en zestienen met de gemeente hier bijeen geweest om de beek schoon te maken, gezamenlijk genuttigd: 1,75
             
den 17 is de Scholte met de geheele gemeente na de beeke geweest daar meede genoemen na older gewonte an eeten en drank is 5 13 0 17-9-1739 Op de 17e is de schout met de hele gemeente naar de beek (Bavesbeek?) geweest om deze schoon te maken naar oud gebruik aan eten en drank besteed 5,65
onder weegens verteert 0 13 0 onderweg genuttigd: 0,65
             
den 28 dijto bint hier gekoomen de heer Graaff leopol met de jonge boom met twe knegten en te samen op de Jaght geweest hier geten samen 2 10 0 28-9-1739 Op de 28e zijn hier langs geweest Graaf Leopold met de jonge heer Boom en twee knechten, ze zijn op jacht geweest en hebben hier gegeten 2,50
en gedronken 4 kanne wijn is 2 8 0 daarbij hebben zij gedronken 4 kannen wijn 2,40
drij kanne bier 0 6 0 drie kannen bier 0,30
de gemeente gepandet en het pant gelt niet op gehalt om dat soo slegte tijt is doe geven een tonne bier 6 0 0 (dit is een moeilijk stukje: kennelijk heeft de gemeente ergens beslag op gelegd of heeft iets als pand aangenomen in ruil voor geld dat echter niet werd afbetaald vanwege de economisch slechte tijden) toen is gegeven een ton bier (?) 6,00
 
© 2006 Erik Berkhof Amsterdam in samenwerking met Frans Harwig Hasselt. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl