Kasboek van uitgaven ten laste van de gemeente Vriezenveen opgemaakt door de weduwe scholtinne Claas Jansen Kruis augustus 1739


*zie ook toelichting *
 
 
originele tekst gld. st. penn. datum hedendaagse vrije vertaling bedrag
den vierden en 5den augustus is hier gekoomen de heer Graaff leopol met zijn bijhebbende de heer boem te samen onder haar sessen met een wage en hier op de jaght geweest en hier snagten gebleven te samen twe maal wat geeten 5 10 0 4-8-1739 Op 4 en 5 augustus zijn hier langs geweest graaf Leopold van Regteren met zijn gevolg in gezelschap van de heer Boom (rentmeester van Huize Almelo in die tijd). Met hun zessen zijn ze op een wagen gekomen en zijn hier op jacht geweest. Ze hebben hier overnacht en hebben 2 maal wat gegeten. Dit kostte: 5,50
en konsemeert te samen 10 kanne wijn 6 0 0 Daarbij hebben ze nog 10 kannen wijn (ca. 10 liter) gedronken: 6,00
an bier is 1 2 0 aan bier is opgegaan voor: 1,10
voor de peerde konsemeert 1 2 0 aan vreten voor de paarden 1,10
an tee en ander 1 18 0 aan thee en andere zaken 1,90
nog an een bode geven die na kloster was 0 4 0 nog aan een bode gegeven die met een boodschap naar het klooster Sibculo moest: 0,20
             
den 12 hebben de brant meester laaten haalen doe sij de spuite smeerden an bier voor 0 8 0 12-8-1739 De 12e heb ik de brandmeesters laten komen om de brandspuit te smeren. Aan bier is toen opgegaan (gezien het gestelde bedrag ca. 5 liter): 0,40
             
den 14 bint hier verbod geweest de kerkM: en stienen om sake van de gemeente van pastorien land verteert 2 12 0 14-8-1739 de 14e zijn hier bijeen geweest het college van kerkmeesters en zestienen in verband met de kwestie van de pastorielanderijen; gezamenlijk genuttigd 2,60
den 16 is de Scholte met de kerkmeester en wat sestienen na de tooren geweest om in ogen schen te nemen doe verteert en betaelt 1 3 0 op de 16e zijn de schout met het college van kerkmeesters en zestienen naar de kerktoren geweest om de zaak in ogenschouw te nemen, daarna genuttigd voor een bedrag van: 1,15
             
den 18 is hier een kneght geweest van de Graaff op de Jaght wat geeten en dronken 0 8 0 18-8-1739 de 18e is hier een knecht van de heer van Almelo op jacht geweest; hij heeft gegeten en gedronken 0,40
             
den 24 augustus bint hier gekoomen drij jagers van zijn Excellentie en te samen op de Jaght geweest en den 25 weer na almelo gegaen Verteert in eeten en drank is 2 10 0 24-8-1739 de 24e augustus zijn hier 3 jagers van Zijne Excellentie de heer van Almelo op jacht geweest. Ze zijn de 25e weer vertrokken en hebben hier gegeten en gedronken voor een bedrag van: 2,50
nog an bos wander gedaen na older gewonte voor de Graaf van Regteren voor 20 jonge hoenders 4 0 0 Nog aan Waander Bos gegeven voor 20 jonge kippen, naar oud gebruik, voor de graaf van Rechteren 4,00
aan de koppoenders (?) gedaen 1 0 0 aan kappoenders (vetgemeste haan) uitgegeven (?) 1,00
             
den 26 bint hier gekoomen twe Graven met den jongen boom en vier knegten met een wage en hier te samen op de Jaght geweest doe onder haar seven wat geten is 3 15 0 26-8-1739 Op de 26e zijn hier geweest op een wagen twee graven met de jonge Boom (rentmeester van de graaf van Almelo) en vier knechten gezamenlijk zijn ze hier op jacht geweest met z'n zevenen hebben ze hier wat gegeten: 3,75
en ses kanne wijn 3 12 0 aan wijn is toen gedronken 6 kannen 3,60
an bier is 1 0 0 en aan bier 1,00
nog an een Empresse geven die met haar was 0 4 0 nog aan een bode gegeven die bij het gezelschap was 0,20
an foesel laaten haalen 0 6 0 aan jenever laten halen 0,30
an haaver voor de peerden 0 12 0 aan haver voor de paarden 0,60
             
den 28 heeft de Scholte na almelo geweest bij Zijn Excellentie voor de gemeente 0 6 0 28-8-1739 de 28e is de schout op bezoek geweest bij de heer van Amelo voor bespreking van gemeentelijke belangen 0,30
 
© 2006 Erik Berkhof Amsterdam in samenwerking met Frans Harwig Hasselt. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl