De positie van Huize Almelo

Blijkt de belangrijke rol van Huize Almelo in het Vriezenveense dorpsleven al bij de oude gebruiken, ten aanzien van de voorrechten die men genoot bij het jagen in de woeste venen van Vriezenveen wordt de bevoorrechte positie van de heer van Almelo helemaal duidelijk. Elk gewenst moment kon men al dan niet met een heel gevolg of met vrienden aankomen zetten en daarbij werd op kosten van de Vriezenveense gemeentekas gegeten en gedronken in de herberg van de schout en ook werd daar regelmatig overnacht. Opvallend vaak is daarbij ook rentmeester Boom van de partij. Ook viste men van Huize Almelo op het Blanke Meer bij Vriezenveen, terwijl men op kosten van de gemeentekas van eten en drinken werd voorzien. Ook de jagers en andere medewerkers van Huize Almelo, zoals de bouwmeester, genoten dezelfde voorrechten.
Als er geen wind stond werd op kosten van de Vriezenveense gemeentekas gerst of rogge voor Huize Almelo door een Vriezenveense rosmolen gemalen. Kennelijk gebeurde dat normaliter met een windmolen in Almelo zelf.
Bij gemeentelijke problemen werd de heer van Almelo, normaliter aangesproken met Zijne Excellentie, geraadpleegd of om hulp gevraagd. De Heer van Almelo bemoeide zich met het beroepen van een predikant en had een doorslaggevende stem in tal van zaken. Zo werden de Vriezenveners op de vingers getikt, toen ze het aantal kerkbanken in de Gereformeerde Kerk (lees Nederlands Hervormde Kerk) zonder zijn toestemming hadden uitgebreid (bron: Archief Huize Almelo inv.nr. 3524). Het is duidelijk, de Heer van Almelo had het voor het zeggen en moest met respect behandeld worden.  
 
Huize Almelo in het jaar 2005
Huize Almelo anno 2005 (eigen foto)
 

© 2006 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl