Kasboek van uitgaven ten laste van de gemeente Vriezenveen opgemaakt door de weduwe scholtinne Claas Jansen Kruis armenkas oktober 1739


*zie ook toelichting *
 
 
originele tekst gld. st. penn. datum hedendaagse vrije vertaling bedrag
den 9 october is hier een parsoen gekoemen de een addestatie hadde dat daar waeren verbrandt 22 huisen daar an geven 1 0 0 9-10-1739 aan een persoon met een attest dat er 22 huizen verbarnd waren: 1,00
             
den 13 dijto is hier een vrou geweest met een addestatie dat haar alles was verbrant daar an geven 0 15 0 13-10-1739 aan een vrouw met een attest dat haar huis en inboedel verbrand was: 0,75
             
den 15 is hier een slave geweest van amsterdam van daen met een addestatie dat hij kollecteerde voor twe de bij de toek (?) gevangen was 0 8 0 15-10-1739 aan een slaaf uit Amsterdam die collecteerde voor twee gevangen..........(?) 0,40
             
den 16 bint weer geweest twe vrouwens met twe addestatie dal al haar huise en onder haar beijden 0 16 0 16-10-1739 aan twee vrouwen met een attest dat hun huis en goed verbrand was: 0,80
den bint hier twe vrouwens geweest de een omgankt versogte daar an geven 0 8 0 aan twee vrouwen die een omgang (?) verzochtten: 0,40
             
den 25 bint hier gekoomen drij vrouwens uit duisland van dan was met en addestatie dat haar goet verbrant was geven 0 18 0 25-10-1739 aan drie vrouwen uit Duitsland met een attest dat hun huis en goed verbrand was: 0,90
 
© 2006 Erik Berkhof Amsterdam in samenwerking met Frans Harwig Hasselt. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl