Inhoudsopgave scriptie
Voorwoord
Inleiding
Hoofdstuk I Vriezenveen voor 1830
par. 1. Het ontstaan van Vriezenveen
par. 2. Verhouding tot het huis van Almelo
par. 3. De reformatie
par. 4. Welstand en beroep
 
Hoofdstuk II Vriezenveen van 1830 tot 1850
 
par. 1. Slechte tijden
par. 2. Het kerkhof
par. 3. Armenzorg
 
Hoofdstuk III Grote veranderingen 1850-1876
par. 1. Kanaal en wegenaanleg
par. 2. De fabriek
par. 3. Armoede en armenzorg
 
Hoofdstuk IV Het kadaster
par. 1. De oorsprong van het kadaster
par. 2. De kadastrale stukken
par. 3. Werkwijze
par. 4. Het kadaster en de woning
        4.1. Verspreiding van de huizen naar belastingklasse
        4.2. Woningen met een hoge g.h.w. en hun bewoners
par. 5. Kadaster en beroep
       5.1. Inleiding
       5.2 Beroepen
       5.3. Beroep en woning
par. 6. Het kadaster en bestuursfuncties
       6.1. Omschrijving van de verschillende functies
       6.1.1. Raadsleden
       6.1.2. Notabelen
       6.1.3. Ouderlingen en diakenen
       6.1.4. Kerkvoogden
       6.2. Bestuursfunctie, beroep en belastingklasse
       6.2.1. Ouderlingen en diakenen
       6.2.2. Notabelen
       6.2.3. Raadsleden
       6.2.4. Bestuursfuncties en Vriezenveense families
 
Hoofdstuk V Conclusie
 
Noten
 
Geraadpleegde literatuur
 

Bijlagen:
Bijlage I: Voorbeeld minuutplan, Sectie B 7e blad
Bijlage II:Voorbeeld O.A.T.(oorspronkelijke aanwijzende tafel)
Bijlage III:Voorbeeld Kadastrale Legger (1876)
Bijlage IV: Voorbeeld Bijblad (1867)
Bijlage Va: Overzicht van huiseigenaren volgens het kadaster van 1832
Bijlage Vb: Overzicht van huiseigenaren volgens het kadaster van 1876
Bijlage VIa: Overzicht diakenen ca. 1820-ca.1885
Bijlage VIb:Overzicht ouderlingen ca. 1820-ca.1885
Bijlage VIc:Overzicht notabelen ca. 1820-ca.1885
Bijlage VId:Overzicht gemeentebestuursleden: 1816-1880

Kaarten:
Kaarten 1832:Woningen in Vriezenveen op basis van de kadastrale gegevens
Kaarten 1876:Woningen in Vriezenveen op basis van de kadastrale gegevens